بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم
   |   Künye   
Ditib - Rinteln Mevlana Camii
Anasayfa  |  Önsöz  |  Güncel  |  Aktiviteler  |  Faaliyetler  |  Resimler  |  Videolar  |  Ziyaretci Defteri   
  Menü
» Anasayfa
» Önsöz
» Güncel
» Aktiviteler
» Faaliyetler
» Resimler
» Videolar
» Ziyaretci Defteri
  ALLAH (c.c.)
» Esmāül Hüsnā
» Esmāül Hüsnā - Slayt
  Peygamberimiz (s.a.v)
» Efendimizin Hayatı
» Efendimizin Veda Hutbesi
  Namaz Bilgisi
» Abdest nasıl alınır
» Namaz Duaları
» Namaz Sûreleri
» Namaz nasıl kılınır
» Teravih Namazı
  Dini Bilgiler
» 40 Hadis
» 40 Hadis Videolar
» İslam Barış Dinidir
» Kul Hakkı nedir?
  Mübārek Geceler
» Mübārek Geceler
» Mevlid Kandili - لیلة مواليد
» Regâib Kandili - لیلة الرغائب
» Miraç Kandili - لیلة المعراج
» Berat Kandili - نصف شعبان
» Kadir Gecesi - لیلة القدر


2016 (Hicri 1437)   7 Nisan - "Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece"

Regâib Kandili

Regâib kandili, Peygamber efendimizin annesi Hz. Amine'nin, Peygamberimize hamile olduğunu anladığı, cebrail a.s.'ın, hamileliğini ve kime hamile olduğunun müjdesini Hz. Amine'ye bildirdiği gecedir. Regâib ifadesi de meleklerin dilinden sadır olmuştur.

Regaip Kandili veya Regâib Kandili Hicri Takvimin Receb ayının ilk Cuma gecesine denk gelen kandil gecesidir. Kökü "arzulamak, meyletmek" anlamlarına gelen Regâib sözcüğü Kur'an'da geçmez. İslam kültüründe diğer kandiller gibi önemli bir yeri olan kandilde Hz. Muhammed (s.a.v) 'in iki rekat namaz kıldığına ilişkin çeşitli rivayetler vardır.

Recep ayının ilk cuma gecesi Regâib Kandili olarak kutlanır. Yüce Allah (cc), kullarının güzel zannını boşa çıkarmaz. Çünkü kutsi hadiste, “Ben kulumun, benim hakkımdaki zannı üzereyim” buyurmuştur. Allah’ın af ve mağfiretine güvenip gönülden O’na yalvaranları Cenabı Hak lütfuyla affeyler. Bu gece için önerilecek tek şey toplumun bir nefis muhasebesi yaparak içtenlikle Allah’a yönelmesi, O’ndan af dilemesidir. Allah (cc) inancını besleyecek olan şey Allah’a kulluktur. Biz ancak O’na ibadetle ruhumuzu olgunlaştırabilir, ahlakımızı yüceltebiliriz. Biz O’na ibadet için yaratılmışızdır (Zariyat: 67/56). İbadet kulluk demektir. Kulluk sadece namaz kılmaktan, oruç tutmaktan ibaret değildir. Allah’ın istediği biçimde yaşamak, O’nun istediği hakça düzen ve güzel ahlak çerçevesinde dünya görevlerini yapmak da ibadet sayılır. Helal kazanç sağlamak için çalışmak da ibadettir. Sadece Allah’a tapmak, O’ndan başka hiçbir şeyi tanrılaştırmamak ibadettir.

“Sana ibadet eder ve senden yardım dileriz” (Fatiha: 5/5). Doğru yol, Allah’a giden İslâm yoludur. “Allah’a kulluk edin. Doğru yol budur” (Meryem: 44/36). Peygamberler, insanları Allah’a ibadete çağırmışlardır. Bütün peygamberlerin davetlerinin temeli, birçok surede yinelenen şu ayette açıkça belirtilmiştir: “Ey kavmim, Allah’a kulluk edin. Sizin O’ndan başka tanrınız yoktur” (Araf: 39/59, 65, 73, 85; Neml: 48/45; Hud: 52/50, 61, 84; Nahl: 70/36, Nuh: 71/3; Müminun: 74/23, 32; Ankebut: 85/16, 36). Kur’ân ancak Allah’ı anmakla gönüllerin huzura kavuşacağını vurgular (87/28). Bu söylem ibadetin gönle huzur vereceğini, sıkıntı ve üzüntüleri dağıtacağını gösterir. Allah’ı zikir ve O’na ibadet insan ruhunu, üzüntü ve tasaların sebep olduğu streslerden kurtarır. Gönüllerin huzur bulacağı zikrullah, Kur’ân okumak, dinlemek, subhanellah, elhamdü lillah, Allahü ekber, lailahe illallah gibi sözlerle Allah’ı anmak ve Allah’ı hep içinde tutmak, O’nu asla unutmamaktır. İşte toplumsal huzur ve barışın reçetesi budur. “Müminler o kimselerdir ki, Allah (cc) anıldığı zaman yürekleri ürperir, kendilerine Allah’ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını artırır ve Rablerine tevekkül ederler” (Enfal: 93/2). Geceniz mübarek, ibadetiniz makbul olsun.

Regâib ile ilgili ayet-i Kerimeler:

Regâib kelimesi Kur'an'da geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır.

Ayrıca, "Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına göre ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin." (Tevbe Suresi, 36)

Âyette ifâde edilen "haram aylar"ın, "Zilkâde, Zilhicce, Muharrem ve Recep" ayları olduğunu Sevgili Peygamberimiz, şu hadisleriyle açıklamışlardır:

"Muhakkak zaman Allah'ın yarattığı günkü şekliyle akıp gitmektedir. Sene oniki aydır. Onlardan dördü haram aylarıdır. Bunlardan üçü peşpeşedir: Zilkâde, Zilhicce, Muharrem, bir de Cemâziyel-âhir ile Şaban ayları arasında olan ve Mudar Kabilesi'nin ayı Recep'tir." (Buhârî, Ehâdî, 5, Tevhid, 24; Müslim, Kasâme, 29; Ebû Dâvud, Menâsik, 67, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/37, 73.)

Recep Ayı, gerek Islâm'dan önce, gerekse Islâm'dan sonra mukaddes bilinen bir aydır. Islâm dinî gelmeden önce, bu ay girer girmez, Arap kabileleri arasında harp etmek, baskın ve çapulculuk yapmak yasaklanır, herkes kendisini bu ayda güven içinde hissederdi. Islâm geldikten sonra da, bu aya olan hürmet devam ettirildi. Bu ay, Regâip ve Miraç gibi mübârek geceler ve ilâhî tecellilerle sereflendirildi.

Recep ayının baslangıçında Peygamberimizin söyle duâ ettiği rivayetler arasında yer almaktadır:

"Ey Allah 'ım! Recep ve Sabani bize mübârek kıl, bizi Ramazana kavuştur." (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259.)

Regâib, çok değerli hediye, bağıs, içten gelerek ve yoğun bir şekilde arzu edilen şey anlamlarına gelen Arapça bir sözcüktür. Cenâb-ı Hakk'ın, ilâhî ihsan ve manevî hediyelerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi ve samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilme ümitleri dolayısıyla, Müslümanlar tarafından heyecanla beklendiği ve gönülden arzulandığı için Recep ayının ilk Cuma gecesine "Regâib Kandili" denmiştir.

Bu geceye Regâib gecesi ismini melekler vermişlerdir. Her Cuma gecesi kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, müminlere, rağibetler [ihsanlar, ikramlar] yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua kabul olur, namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Regâib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan, hiç değilse bir günlük kaza namazı kılmalı! Kazası olmayan da nafile namaz kılar, Kur’an-ı kerim okur, tesbih çeker, tövbe istiğfar eder. Persembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir.

Peygamberimiz (a.s.m)’ in Ramazan ayından sonra en çok oruç tuttuğu ay Receb ayıdır. Bu Receb ayında oruç tutmanın muazzam, muhtesem sevabları var.

Bir de bu ayda sevablar kulların defterlerinin sevab hanelerine, bol bol dökülmesi dolayısıyla da recebül esabb denmiştir. Yâni, sevabların bol bol, şarıl şarıl, gürül gürül döküldüğü ay demek… Sabbe, Arapçada dökmek demek… Nehrin de böyle dağlardan çağlayarak saldur suldur akıp da döküldüğü yere münsab derler; o da aynı kökten… Receb-ül esabb; Allah’ın rahmetinin cûsa gelip, ikram ü ihsanâtının sarıl sarıl, güldür güldür kullara geldiği ay demektir.

Arifler ve din alimleri kitaplarında yazmışlar ki, bu ay ekim, ekme, ziraat ayıdır. Sevaplı işler, oruç tutmak, tevbe etmek vs. güzel şeyler yapılır. Bir mahsulün ekilmesi gibi ziraat, ekim ayıdır. Şa’ban bakım ayıdır. Ramazan biçim ayıdır, yâni mahsulün alındığı aydır demişler. Demek ki Receb ayı, bizi Ramazan ayına hazırlayan bir mevsimin ilk adımı olmuş oluyor.

Onun için, “Receb ayı tevbe ayıdır.” demişler. Yânı kul ne yapacak?.. “Yâ Rabbi! Ben anlayamamışım, hatâ etmişim, bilememişim, suçluyum, kusurluyum; beni affet…” diyerek hatâsını itiraf edip, hatâsından dönerek, Cenâb-i Hakk’ın yoluna girecek.

 

 
İki parmağının ucunu gözüne koy. Bir şey görebiliyor musun dünyadan?
Sen göremiyorsun diye bu alem yok değildir. Görememek ayıbı, göstermemek kusuru, uğursuz nefsin parmağına ait işte.   [Hz. Mevlânâ]


 
  Güncel Resimler
  Bu Sayfayı Paylaş
  Duyurular
» Güncel Gazete Haberi
» Erkek Öğrencilere Kur-an Dersi
» Kız Öğrencilere Kur-an Dersi
» Temel, Dini Bilgiler Yarismasi
» Aramızdan ayrılanlar
  Hutbeler
» Cuma Namazı ve Hutbe
» Kurban Bayramı Hutbesi
» Ramazan Bayramı Hutbesi
» Haftanın Hutbesi
» Arşivdeki Hutbeler
  İlim
» Süleyman Çelebi ve Mevlid
» Hz. Mevlânâ 'nın Hayatı
» Hz. Mevlânâ 'nın bazı sözleri
  Çocuk Bölümü
» Ēizgi Filmler
  İnteressant Linkler
» Sarf Malzemeleri
» Kıble Tesbiti
» Altın Çocuk
Herşey ALLAH (c.c.) Rızası için
Tüm Hakları Saklıdır. © 2009-2013   -   DiTiB Türkisch Islamische Gemeinde zu Rinteln e.V.   -   DiTiB Türk Islam Cemiyeti (Rinteln Mevlana Camii) - Im Emerten 1 - 31737 Rinteln

 Künye | |
eXTReMe Tracker